Zaznacz stronę

Zlekceważyli RODO i teraz płac(z)ą!

Pomagam spełniać wymogi ochrony danych osobowych
Audyt RODO tylko 250zł! Kliknij po szczegóły

RODO Gniezno

ochrona danych osobowych

w

KROK 1

Audyt bezpieczeństwa danych

Na początku muszę poznać Twoją firmę, aby określić zakres koniecznych działań. Audyt to forma diagnozy czy firma spełnia wymogi RODO.

KROK 2

Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych

W oparciu o dane zebrane w ramach audytu wykonam fachową ocenę ryzyka, niezbędną przy zarządzaniu ryzykiem zgodnie z RODO.

i

KROK 3

Wdrożenie procedur i dokumentacji

Przygotuję Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych, wymaganą dokumentację oraz procedury pomocne w stosowaniu RODO.

Rozporządzenie RODO wprowadza wysokie sankcje za naruszenie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, a każda osoba, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Czy jesteś zgodny z RODO?

Moja dewiza RODO

Rozsądna Ochrona Danych Osobowych!
czyli odpowiednio dostosowana do Twojej firmy.

RODO wprowadza zmiany w  zakresie ochrony danych osobowych, ale nie określa ścisłych reguł jakie mają zostać spełnione w konkretnej firmie. To od każdej firmy, specyfiki jej działania oraz organizacji pracy, zakresu i specyfiki przetwarzanych danych osobowych zależeć będą wdrożone mechanizmy, procedury, wymagane dokumenty itp. mające na celu zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych.

Audyt RODO tylko 250zł!

Audyt polega na sprawdzeniu przedsiębiorstwa pod kątem bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Każda firma w innym zakresie przetwarza te dane, dlatego też, audyt wykaże jakie kolejne działania należy podjąć. 

W ramach audytu ochrony danych osobowych zweryfikuję m.in.:

 • czy muszą Państwo wyznaczyć inspektora ochrony danych,
 • czy muszą Państwo prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych,
 • treść stosowanych przez Państwa klauzul zgody,
 • poprawność klauzul informacyjnych,
  wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • stosowane przez Państwa techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych, politykę bezpieczeństwa, backupu i zarządzania uprawnieniami
 • poziom zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej,
 • funkcjonujące w Państwa organizacji procedury i polityki pod kątem wytycznych RODO,
 • poziom wiedzy i świadomości Państwa pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Cena wdrożenia RODO zależy od wielkości i specyfiki działania Twojej firmy

Pierwszym krokiem jest wykonanie Audytu!
Skontaktuj się ze mną i umów na spotkanie.

Kim jestem?

Waldemar Rychert
inspektor ochrony danych osobowych (IODO)

Posiadam ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie Ochrony Danych Osobowych, które zdobywałem m.in. jako kierownik sprzedaży i marketingu. Obecnie prowadzę własną działalność o profilu marketingowym, gdzie ochrona danych osobowych jest nieodłącznym elementem większości podejmowanych działań.

Przeprowadziłem ponad 100 audytów, wdrożeń procedur i dokumentacji spełniających wymagania RODO w firmach i instytucjach o różnych profilach działalności.

Jestem Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w:

 • Szkole Podstawowej nr 7 w Gnieźnie
 • Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich
 • Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupcy
 • Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Międzychodzie

 

Opinie moich klientów

Najlepszymi referencjami są miłe słowa uznania, wypowiedziane przez klientów, którzy już skorzystali z moich usług.

“Szybka i fachowa obsługa. Już wiem o co chodzi w tym całym RODO. Okazało się, że nie jest takie straszne. Dodatkowo zlikwidowaliśmy niepotrzebne dane, które nie służyły nam do celów biznesowych.”

(właściciel sieci sklepów)

“Sprawnie przeprowadzony audyt oraz szkolenie pracowników. Pan Waldemar uświadomił nas jak ważne jest należyte dbanie o dane osobowe i jak łatwo można stać się ofiarą ataku.”

(właściciel hotelu)

„Branża medyczna zbiera i przetwarza dane wrażliwe, dlatego RODO szczególnie restykcyjnie podchodzi to ochrony tych danych. Pan Waldemar wykrył słabe punkty naszych dotychczasowych praktyk. Dzięki temu, jeszcze bardziej zwiększyliśmy bezpieczeństwo danych osobowych naszych pacjentów.”

(stomatolog)

Wspieram wdrażanie RODO

audyt, analiza ryzyka, dostosowanie procesów i środowiska IT, dokumentacja, szkolenia, pełnienie funkcji IODO

Co to jest RODO (ang. GDPR)?

RODO (GDPR) czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Moje własne rozwinięcie tego skrótu: Rozsądne Obchodzenie się z Danymi Osobowymi!

Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

EU GDPR (eng) – European Union General Data Protection Regulation

Regulacja weszła w życie 25 maja 2018 roku.

Nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza szereg zmian, które dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Kluczowe z nich dotyczą:

 • Poszerzenia zakresu stosowania przepisów Rozporządzenia na przedsiębiorców działających poza UE.
 • Rozszerzenia definicji pojęcia danych osobowych, tak by uwzględniała ona możliwości rozwoju technologicznego i pojawienie się nowych form identyfikacji (dane genetyczne/dane biometryczne/dane dotyczące zdrowia).
 • Pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych.
 • Podejścia opartego na ryzyku – im mniej potencjalnych zagrożeń dla danych, tym mniej obowiązków na podmiocie administrującym lub przetwarzającym dane.
 • Obowiązku zgłaszania naruszeń (organowi nadzorczemu, administratorowi danych) i powiadamiania podmiotu danych.
 • Prawa do „bycia zapomnianym”.
 • Uproszczenia przepisów dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych.
 • Doprecyzowania obowiązków podmiotów przetwarzających dane.
 • Prawa dostępu do danych, poprawiania ich, uzupełniania i przenoszenia między systemami.
 • Ochrony prywatności w fazie projektowania

Rozporządzenie RODO wprowadza wysokie sankcje za naruszenie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, a każda osoba, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Twoja firma również musi dostosować się do nowego prawa!

Masz pytania? Napisz do mnie!

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu zwrotnego i przedstawienia oferty

13 + 4 =

Ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych!

Ponad 100 audytów, wdrożeń procedur i dokumentacji spełniających wymagania RODO w firmach i instytucjach o różnych profilach działalności!

 

Rozsądna Ochrona Danych Osobowych!

 

Rychert.pl Waldemar Rychert
ul. Cierpięgi 7a/8
62-200 Gniezno

NIP: 784-235-93-43
REGON: 301449661

e-mail: waldemar@rychert.pl
tel: +48 669 669 885

Waldemar Rychert

Waldemar Rychert

inspektor ochrony danych osobowych