Zaznacz stronę

W latach 2022-2024 UODO nałożył m.in. 1,6mln, 100tys., 10tys., 8tys. zł kary na polskie firmy! A Ty masz pewność, że nie łamiesz prawa i spełniasz wymogi RODO?

+48 669 669 885

AUDYT RODO

zainwestuj w PEWNOŚĆ i Twój spokój!

Każda firma w innym zakresie przetwarza te dane, dlatego też, audyt wykaże jakie kolejne działania należy podjąć. Audyt polega na sprawdzeniu przedsiębiorstwa pod kątem zgodnych z RODO procedur bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych.

Rozsądna Ochrona Danych Osobowych

 

Po co Tobie audyt zgodności z RODO?

Da Tobie spokój i pozwoli skupić się na swojej działalności. A w razie kontroli pewność, że spełniasz określone prawem wymogi.

Każda firma przetwarza dane osobowe. Każda w inny zakresie. Każda musi o te dane osobowe zadbać inaczej. Dlatego też, tak ważne jest, aby przeproadzić audyt RODO. Jeśli przetwarzasz dane osobowe w małym zakresie (pracownicy, klienci, monitoring wizyjny), ciąży na Tobie niewielki obowiązek, który trzeba jednak spełnić, aby uniknąć problemów podczas kontroli.

 

Co da mojej firmie audyt RODO?

Pewność, że Ty i Twoja firma przetwarzacie dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeśli okaże się, że przetwarzasz dane osobowe w szerszym zakresie, otrzymasz jasne wytyczne co należy zrobić.

 

 

Jak przebiega audyt RODO?

w

KROK 1

Spotkanie i analiza sytuacji

Na początku muszę poznać Twoją firmę oraz zakres przetwarzania danych osbowych

KROK 2

Ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych

W oparciu o dane zebrane w ramach audytu wykonam fachową ocenę ryzyka.

i

KROK 3

Certyfikat zgodności lub wytyczne co należy zrobić

Jeśli spełniasz wymogi RODO otrzymasz Certyfikat oraz Klauzulę informacyjną on-line. Jeśli niezbędne będą dodatkowe działania, otrzymasz wytyczne co należy zrobić, aby dostosować Twoją firmę do RODO.

Kim jestem? I jakie mam doświadczenie?

Waldemar Rychert
inspektor ochrony danych osobowych (IODO)

Posiadam ponad 15 letnie doświadczenie w zakresie Ochrony Danych Osobowych, które zdobywałem m.in. jako kierownik sprzedaży i marketingu.

Obecnie prowadzę własną działalność o profilu marketingowym, gdzie ochrona danych osobowych jest nieodłącznym elementem większości podejmowanych działań.

Przeprowadziłem ponad 200 audytów, wdrożeń procedur i dokumentacji spełniających wymagania RODO w firmach i instytucjach o różnych profilach działalności.

Jestem Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w:

 • Domu Pomocy Społecznej im. Małżonków Terakowskich w Gnieźnie
 • Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Międzychodzie

 

Wdrażanie RODO Gniezno

audyt, analiza ryzyka, dostosowanie procesów i środowiska IT, dokumentacja, szkolenia, pełnienie funkcji IODO

Pełne wdrożenie RODO Gniezno

ochrona danych osobowych

w

KROK 1

Audyt bezpieczeństwa danych

Na początku muszę poznać Twoją firmę, aby określić zakres koniecznych działań. Audyt to forma diagnozy czy firma spełnia wymogi RODO.

KROK 2

Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych

W oparciu o dane zebrane w ramach audytu wykonam fachową ocenę ryzyka, niezbędną przy zarządzaniu ryzykiem zgodnie z RODO.

i

KROK 3

Wdrożenie procedur i dokumentacji

Przygotuję Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych, wymaganą dokumentację oraz procedury pomocne w stosowaniu RODO.

Rozporządzenie RODO wprowadza wysokie sankcje za naruszenie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, a każda osoba, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

Cena wdrożenia RODO zależy od wielkości i specyfiki działania Twojej firmy

Pierwszym krokiem jest wykonanie Audytu!
Skontaktuj się ze mną i umów na spotkanie.

Co to jest RODO (ang. GDPR)?

RODO (GDPR) czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Moje własne rozwinięcie tego skrótu: Rozsądne Obchodzenie się z Danymi Osobowymi!

Celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, ale także wprowadzenie zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie ujednolicone na terenie całej Unii Europejskiej.

EU GDPR (eng) – European Union General Data Protection Regulation

Regulacja weszła w życie 25 maja 2018 roku.

Nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wprowadza szereg zmian, które dotyczą wszystkich podmiotów gospodarczych mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Kluczowe z nich dotyczą:

 • Poszerzenia zakresu stosowania przepisów Rozporządzenia na przedsiębiorców działających poza UE.
 • Rozszerzenia definicji pojęcia danych osobowych, tak by uwzględniała ona możliwości rozwoju technologicznego i pojawienie się nowych form identyfikacji (dane genetyczne/dane biometryczne/dane dotyczące zdrowia).
 • Pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych.
 • Podejścia opartego na ryzyku – im mniej potencjalnych zagrożeń dla danych, tym mniej obowiązków na podmiocie administrującym lub przetwarzającym dane.
 • Obowiązku zgłaszania naruszeń (organowi nadzorczemu, administratorowi danych) i powiadamiania podmiotu danych.
 • Prawa do „bycia zapomnianym”.
 • Uproszczenia przepisów dotyczących międzynarodowego przekazywania danych osobowych.
 • Doprecyzowania obowiązków podmiotów przetwarzających dane.
 • Prawa dostępu do danych, poprawiania ich, uzupełniania i przenoszenia między systemami.
 • Ochrony prywatności w fazie projektowania

Rozporządzenie RODO wprowadza wysokie sankcje za naruszenie unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, a każda osoba, która poniosła szkodę w wyniku naruszenia niniejszego rozporządzenia, ma prawo uzyskać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowanie za poniesioną szkodę.

RODO Gniezno

Ponad 15 letnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych!

Ponad 200 audytów, wdrożeń procedur i dokumentacji spełniających wymagania RODO w firmach i instytucjach o różnych profilach działalności!

Moja dewiza:

Rozsądna Ochrona Danych Osobowych!

 

Rychert.pl Waldemar Rychert
os. Kazimierza Wielkiego 37A/3
62-200 Gniezno

NIP: 784-235-93-43
REGON: 301449661

e-mail: waldemar@rychert.pl
tel: +48 669 669 885