Zaznacz stronę

Sklep Wielobranżowy "MALINKA"

KLAUZA INFORMACJNA – MONITORING

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sklep Wielobranżowy „MALINKA” Teresa Rynarzewska, ul. Tumska 3, 62-200 Gniezno, NIP: 784-112-55-60.
  2. Podmiot nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych. Jednakże wszelkie pytania zawiązane z ochroną danych osobowych można zadawać na adres e-mail: waldemar@rychert.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie sklepu należącego do Administratora oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.
  4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz  umów.
    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ok. 30 dni.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
  6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie sklepu Administratora jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie sklepu Administratora.
  8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.